องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566

 

 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร"หลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร"
  โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ2566 ณ วัดโคกกระจง
  โครงการส่งเสริมอาชีพการการทำไม้กวาดดอกหญ้า
  โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ในพื้นที่ บ้านคลองชุมพล หมู่2 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
  โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
 
8 พ.ค. 2566 การติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชั่นไทยดี (ThaiD) [ อ่าน 13 ]
26 เม.ย. 2566 คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ. [ อ่าน 18 ]
26 เม.ย. 2566 คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน [ อ่าน 16 ]
24 มี.ค. 2566 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.สำพันตา 2565 [ อ่าน 60 ]
24 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เปิดรับสมัครนักเรียน [ อ่าน 43 ]
13 มี.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร [ อ่าน 36 ]
26 ธ.ค. 2565 การเปิดโอกาสให้บุคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ อ่าน 31 ]
17 ต.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สำพันตา [ อ่าน 37 ]
15 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv [ อ่าน 31 ]
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 [ อ่าน 24 ]
23 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 [ อ่าน 24 ]
 
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียน ThaID ด้วยตัวเอง
PEA ส่งมอบโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 25
นำเสนอ อบต.สำพันตา ปี ๒๕๕๙
คำแถลงนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก