องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องทั่วไป [ 22 พ.ย. 2566 ]27
2 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [ 6 พ.ย. 2566 ]37
3 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 พ.ย. 2566 ]37
4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 6 พ.ย. 2566 ]33
5 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา [ 19 ต.ค. 2566 ]85
6 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 9 ต.ค. 2566 ]64
7 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]101
8 ประกาศ ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2566 ]60
9 เฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย จากพายุฤดูฝนในพื้นที่ [ 8 มิ.ย. 2566 ]146
10 การติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชั่นไทยดี (ThaiD) [ 8 พ.ค. 2566 ]104
 
หน้า 1|2|3|4|5