องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตนารมณ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน(Quick Win) [ 15 มี.ค. 2567 ]106
2 คู่มือวิธีเข้าใช้งาน E-Service [ 13 มี.ค. 2567 ]347
3 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 13 มี.ค. 2567 ]201
4 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา [ 13 มี.ค. 2567 ]200
5 คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) สำหรับผู้ใช้งาน อปท. [ 7 ก.พ. 2567 ]629
6 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ 17 ม.ค. 2567 ]730
7 แบบคำร้องทั่วไป [ 22 พ.ย. 2566 ]772
8 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [ 6 พ.ย. 2566 ]608
9 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 พ.ย. 2566 ]528
10 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 6 พ.ย. 2566 ]449
 
หน้า 1|2|3|4|5|6