องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแจ้งขอชำระภาษีป้าย [ 5 เม.ย. 2566 ]27
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2564 ]27
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ต.ค. 2564 ]24
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2564 ]25
5 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 1 ต.ค. 2564 ]22