องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียน ThaID ด้วยตัวเอง
 
PEA ส่งมอบโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 25
 
นำเสนอ อบต.สำพันตา ปี ๒๕๕๙
 
คำแถลงนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 
6 อาการติดโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด
 
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
 
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
 
วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือ
 
ประเด็น : เลือกตั้งปลอดภัย/สถานการณ์โควิด 19 และกา
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
 
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
สปอตรณรงค์ออกเสียงลงประชามติ ร่าง รธน. 7 สค .2559
 
วิธีการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด
 
รู้ทันป้องกันได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
 
9 เรื่องเข้าใจผิดโรคพิษสุนัขบ้า
 
เจ้าตูบเป็นโรคพิษสุนัขบ้า นอนในกรง แชร์เป็นวิทยาทา
 
ในหลวงของแผ่นดิน