องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร"หลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร"[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ2566 ณ วัดโคกกระจง[วันที่ 2023-04-14][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการการทำไม้กวาดดอกหญ้า[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ในพื้นที่ บ้านคลองชุมพล หมู่2 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร[วันที่ 2022-07-20][ผู้อ่าน 73]
 
  รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการรณค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 50]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 44]
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 23]