องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
  โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข ประจำปี2566[วันที่ 2023-10-27][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 117]
 
  โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 44]
 
  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 91]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 [วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 137]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 104]
 
  โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบ 2566[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรายยิ้มให้ประชาชน ณ วัดโคกกระจง[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร"หลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร"[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 122]
 
  โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ2566 ณ วัดโคกกระจง[วันที่ 2023-04-14][ผู้อ่าน 140]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการการทำไม้กวาดดอกหญ้า[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 152]
 

หน้า 1|2|3