องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาจึงได้มีการจัดทำโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะเพื่อนำร่องหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ โดยให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน สร้างมูลค่าขยะให้เป็นรายได้เสริมแก่ประชาชนและป้องกันแหล่งโรคติดต่อที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตต่อไป

2023-10-27
2023-08-28
2023-08-23
2023-08-15
2023-08-12
2023-07-27
2023-07-21
2023-07-19
2023-05-26
2023-04-18