องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 


โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566


โครงการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 ( 7 วันอันตราย ) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลที่สำคัญ และ อำนวยความสะดวกให้การบริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งนำมาถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

2024-01-13
2023-12-06
2023-10-27
2023-08-28
2023-08-23
2023-08-15
2023-08-12
2023-07-27
2023-07-21
2023-07-19