องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายวิชัย หัดเจริญ
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 062-4643565
  อีเมล์ + saraban@sampantaa.go.th
 
  ชื่อ + จ.อ.ธนาวุธ พรมเปลว
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@sampantaa.go.th
 
 

  ชื่อ + นายภิรมย์ ธรรมมา
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@sampantaa.go.th
 
  ชื่อ +
นางขวัญใจ ม่วงงาม
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@sampantaa.go.th
 

 
  ชื่อ  + - ว่าง-
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@sampantaa.go.th
 
  ชื่อ +
ว่าง
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@sampantaa.go.th


  ชื่อ +
ว่าง
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@sampantaa.go.th